set ($passwordEnabled = false) Web Login Service
Mendel Univerzity in Brno

Upozornění:
V době mezi 20:00 až 24:00 hod bude probíhat údržba Shibbolethu, která může
dočasně bránit přihlášení. V takovém případě, prosím, přihlášení po chvíli zopakujte.


Login to E-ZAK
 👁
Electronic tool for public procurement